Język specjalistyczny dla firm

Na zajęciach z językiem specjalistycznym lektor poza gramatyką i zajęciami z konwesacji na danym poziomie (od A1 do C1) wprowadza słownictwo branżowe z wybranej przez uczniów dziedziny. Zajęcia mogą być realizowane w siedzibie firmy.

Rodzaj zajęć

Cena (zł) za osobę

Indywidualne 60 min

85

Indywidualne 90 min

105

W parze 60 min

65

W parze 90 min

85

Grupowe 60 min

45

Grupowe 90 min

50

Szkoła językowa ACENTO 

ul. Karola Szymanowskiego 2, 80-280 Gdańsk

Budynek Vigo, II piętro, pok. 16

NIP 584-276-23-74, REGON 367864495

tel. sekretariat: +48 507 787 889 / +48 507 878 898

biuro@acento-gdansk.pl