consultar algo con la almohada

Konsultowanie czegoś z poduszką (hiszp. consultar algo con la almohada) może rozwiązać wiele problemów i powstrzymać przed podejmowaniem pochopnych decyzji. Dlatego wiele osób radzi, żeby z ostatecznym rozstrzygnięciem istotnej kwestii zaczekać do dnia następnego. Sen, a co za tym idzie również wypoczynek, mogą rozjaśnić umysł i pozwolić na nabranie odpowiedniego dystansu do problemu. Ponadto, jest to też czas, który można wykorzystać na przemyślenie tego, co planuje się zrobić. W języku polskim musimy z problemem się przespać, podobnie jak w języku angielskim (ang. sleep on something).

Dosłowne konsultowanie czegokolwiek z poduszką było w Hiszpanii możliwe dopiero od końca XVII wieku, kiedy to Hiszpanie zawędrowali na północ Afryki i nawiązali kontakty handlowe tamtejszymi Arabami. Dla nich poduszki były symbolem dobrobytu, na który nie każdy mógł sobie pozwolić. Almohada jest słowem zaczerpniętym bezpośrednio z języka arabskiego, gdzie oznaczało coś ‘właściwego policzkowi’ (arab. mohada ‘policzek’).

Źródła:
Antes de hacer nada, consúltalo con la almohada [na:] cvc.cervantes.es (dostęp: 07.08.2020).
Cuál es el origen de la almohada [na:] tedormimos.com (dostęp: 07.08.2020).