quitarse el sombrero

  Zdejmowanie kapelusza (hiszp. quitarse el sombrero) przed kimś to okazanie szacunku lub podziwu. Już starożytni Grecy, Rzymianie i Asyryjczycy mieli w zwyczaju zdejmować jakiś element wierzchniej odzieży, aby okazać więcej »