para todos café

Wyrażenie „kawa dla wszystkich” (hiszp. para todos café) oznacza równe traktowanie, te same prawa i obowiązki dla wszystkich. Było to jedno z głównych haseł wystosowywanych przez tzw. comunidades czyli “wspólnoty” więcej »