estar de mala leche

Jeśli ktoś jest “ze złego mleka” (hiszp. estar de mala leche) to znaczy, że jest w złym humorze. Niegdyś faktycznie panowało przekonanie, że rodzaj mleka pitego przez dziecko w okresie niemowlęctwa może wpływać na jego charakter w przyszłości. Stąd podejrzenie, że osoby o skomplikowanym i problematycznym charakterem piły złe mleko.

Święty Augustyn, syn poganina i pobożnej chrześcijanki, uważał, że wiarę dziecko wysysa z mlekiem matki i przestrzegał przed najmowaniem pogańskich mamek dla chrześcijańskich dzieci w obawie przed wpływem jej “złego” mleka na ich przyszłą wiarę.

Arystoteles zaś twierdził, że tzw. mleczni bracia czyli dzieci wykarmione przez tą samą mamkę, mają dużą szansę zajmować takie samo miejsce w strukturze społecznej w miejscowości, którą zamieszkiwali, bo wytwarza się między nimi pewna szczególna więź i mleko, które pili w dzieciństwie mogło zdeterminować ich przyszłe wybory, predyspozycje i talenty.

Źródła:
Buitrago A., Diccionario de dichos y frases hechas, 2007 (pod hasłem “de mala leche”) [na:] academia.edu (dostęp: 19.05.2020).
López A., ¿Cuál es el origen de la expresión ‘tener mala leche’?, 2013 [na:] blogs.20minutos.es (dostęp: 19.05.2020).