no entiendo ni torta

Jeśli ktoś “nie rozumie nawet ciasta” (hiszp. no entiende ni torta) to znaczy, że nic nie rozumie i jest w kropce.

Jak wskazuje José María Iribarren, słowo torta może przywoływać włoskie powiedzenie né sa fare parola torta (pol. ‘nie zrobić krzywego słowa’), stąd “no entiendo ni torta” to tyle samo co “nie rozumiem ani słowa”. W tym samym znaczeniu można powiedzieć no entiendo ni jota czyli dosłownie ‘nie rozumiem ani joty’. Odnosimy się tu do litery jot (“j”) ze starodawnych języków Środkowego Wschodu, która jest najmniejszą literą alfabetu. Stąd nie pojmowanie nawet joty, oznacza brak znajomości najbardziej podstawowej, pierwotnej litery, a metaforycznie, oznacza bycie zupełnym ignorantem.

Źródła:
J. M. Iribarren, El porqué de los dichos, Pampeluna 1955, s. 394-395.
No saber ni jota «j», 2018 [na:] spanishluisvives.com (dostęp: 02.05.2020).