pensar en las musarañas

Myślenie o ryjówkach (hiszp. pensar en las musarañas) to myślenie o niebieskich migdałach, zajmowanie się głupotami zamiast pożyteczną pracą.

Ryjówki to stworzenia niezwykle ruchliwe i aktywne. Nie są ani szczególnie człowiekowi użyteczne ani nie przynoszą wielkiej szkody. Zamieszkują pola i łąki, żywią się nasionami i drobnymi insektami. Od czasu do czasu z ciekawości lub w poszukiwaniu pożywienia wychodzą ze swoich podziemnych kryjówek. Pracujący przy zbiorach chłopi nieraz przerywali ścinanie zboża, żeby obserwować ciekawskie stworzonka biegające po polu i byli za to karceni przez gospodarzy. Myślimy więc o ryjówkach zawsze wtedy, kiedy tracimy czas i rozkojarzamy się, zamiast wykonywać swoje obowiązki.

Źródło: Iribarren, J. M., El porqué de los dichos, Pampeluna 1996, s. 118-119.