verle las orejas al lobo

Zobaczyć wilcze uszy (hiszp. verle las orejas al lobo) to zdać sobie sprawę ze zbliżającego się niebezpieczeństwa.

Spośród wszystkich zwierząt, jakie możemy spotkać w lesie, wilk jest zdecydowanie jednym z najbardziej przerażających. Nawet dziś mówimy “nie wywołuj wilka z lasu”, co każe nam przypuszczać, że nasi przodkowie drżeli na dźwięk samej nazwy tego stworzenia.

Jak twierdzi Alberto Buitrago, twórca słownika hiszpańskich powiedzeń, wyrażenie odnosi się do dawnej historii o tchórzliwym myśliwym, który wystraszył się wilka i rzucił się do ucieczki. Kiedy proszono go o podanie szczegółów tego spotkania przyznał, że w rzeczywistości widział tylko wilcze uszy i to z daleka. Dziś mówimy o wilczych uszach jako o potencjalnym niebezpieczeństwie, które zmusza nas do zmiany planów lub tymczasowej modyfikacji naszego zachowania.

Źródło: Buitrago A., Diccionario de dichos y frases hechas, 2007 (pod hasłem “verse las orejas del lobo”) [na:] academia.edu (dostęp: 26.04.2020).