años de vacas flacas

Wyjątkowe chude, ubogie czasy to años de vasas flacas czyli “lata chudych krów”.

Powyższy idiom ma oczywiste pochodzenie biblijne. W Księdze Rodzaju opisana jest historia Józefa, syna Jakuba, który był ulubieńcem swego ojca, a jednocześnie obiektem zazdrości swoich braci. Józef często miewał prorocze sny, wśród których pojawił się również taki, w którym starsi bracia składają mu pokłon. Rozwścieczeni tym bracia postanowili go zamordować, ale jeden z nich chcąc ocalić mu życie, namówił pozostałych do sprzedania Józefa w niewolę. Chłopak trafił do Egiptu, a tam bardzo szybko zyskał sławę jako świetny interpretator snów. Sam faraon opowiedział mu swój sen, w którym widział on siedem krów tłustych i siedem wychudzonych. Miało to zwiastować siedem lat urodzaju i siedem lat głodu. Wiedząc o tym, faraon przez siedem lat gromadził zapasy, żeby zabezpieczyć się na czas nieurodzaju. Józef zyskał posadę zarządcy Egiptu i powrócił do domu w chwale.

Źródło: Biblia Tysiąclecia: Rdz 37-43.