tener mucha cara

Mówienie o kimś, że “ma dużo twarzy” (hiszp. tiene mucha cara) czyli jest bezczelny, prawdopodobnie jest i tak krytyką mocno ugrzecznioną.

W wersji oryginalnej zazwyczaj mówimy, że ktoś zamiast ludzkiej twarzy ma „twarz” zwierzęcą, stąd mówi się ser un jeta (‘być ryjem’) oraz que cara/jeta tienes (‘ale masz twarz/ryj’).

Hiszpańskie określenie zwierzęcej mordki bierze się bezpośrednio od arabskiego słowa jaṭm, które zazwyczaj odnosiło się do ryja świni, która w kulturze muzułmańskiej uznawana jest za zwierzę nieczyste. Ponadto ze względu na swój rozmiar i twardą skórę, świńska morfologia dała początek innemu określeniu osoby bezczelnej czyli caradura (dosłownie: ‘twarda twarz’) i wyrażeniom związanym z nieakceptowalnym zachowaniem jak tener mucho morro (‘mieć dużo pyska’) czy tener mucha jeta (‘mieć dużo ryja’).

Źródło: López A., El curioso origen etimológico de la expresión ‘ser un jeta’, 2015 [na:] blogs.20minutos.es (26.05.2020).