no querer ver a alguien ni en pintura

Jeśli nie znosimy kogoś do tego stopnia, że nie chcemy go oglądać, to mówimy po hiszpańsku, że nie chcemy go widzieć nawet na obrazie (hiszp. no querer ver a alguien ni en pintura), czyli jest do nas nie do zniesienia zarówno na żywo jak i w wersji potencjalnie nieszkodliwej.

Słowa pintar (‘malować’) używamy często aby opisać nasze poglądy i upodobania, przy czym odchodzimy tu od dosłownego znaczenia tego słowa. Jeśli coś no pinta bien lub no tiene buena pinta(dosłownie: ‘nie maluje dobrze’), znaczy, że nie wygląda dla nas dobrze.

Z kolei opisując jedzenie słowami tiene buena pinta sugerujemy, że wygląda smacznie, a to samo wyrażenie wypowiedziane na temat osoby, oznacza, że uważamy ją za bardzo atrakcyjną.

Źródło: López A., ¿De dónde surge el término ‘pinta’ para indicar que algo/alguien tiene buen o mal aspecto?, 2013 [na:] blogs.20minutos.es (dosłownie: 06.09.2020).