destapar la olla

Kiedy ktoś odkrywa garnek (hiszp. destapar la olla) to odkrywa tajemnicę, wyciaga na wierzch coś, co pozostawało przez długi czas w ukryciu.

Często używa się tego powiedzenia w kontekście afer i rewelacji wyciąganych przez media. Często też odkrycie niewygodnego sekretu odbywa się w sposób niekomfortowy i bolesny, tak jak odkrycie garnka, w którym wrze woda, może skończyć się poparzeniem. Dlatego wyrażenia tego można używać również wtedy, gdy prawda okazuje się niewygodna i ten, który ją odkrył, ponosi karę za swoją ciekawość.

Źródło
Vera A. F., Significado y origen de dichos españoles, Punto Rojo Libros, Sewilla 2018, s. 109.