qué tiene que ver el tocino con la velocidad

 

Gdy dwie rzeczy nijak do siebie nie przystają i nie ma żadnego związku między nimi, pytamy „co ma piernik do wiatraka?” a po hiszpańsku, „co ma boczek do prędkości?” (hiszp. qué tiene que ver el tocino con la velocidad). Podobnie kiedy ktoś myli ze sobą pojęcia lub mylnie szuka korelacji między niepowiązanymi ze sobą zjawiskami, mówimy, że „myli boczek z prędkością” (hiszp. confundir el tocino con la velocidad).

Istnieje wiele wariantów tego powiedzenia, w których zestawia się rzeczy o podobnej jedynie na pierwszy rzut oka naturze ale jednak skrajnie różnych. To samo mamy więc na myśli, gdy mówimy confundir las churras con las merinas, gdzie chodzi o pomylenie ze sobą dwóch ras owiec (churra to rdzennie hiszpańska rasa owiec o biało-czarnych smukłych pyszczkach, podczas gdy merinas to merynosy czyli krępe owce bardzo obficie produkujące runo). Czasem podobieństwo między konceptami jest jedynie brzmieniowe a w żadnym przypadku nie znaczeniowe, jak w wyrażeniu confundir la gimnasia con la magnesia (‘pomylić gimnastykę z magnezem’).

Źródło:
¿Por qué decimos “confundir la velocidad con el tocino”?, 2016 [na:] spanish.stackexchange.com (dostęp: 06.12.2022).