hacer algo con la gorra

„Robić coś z czapką” (hiszp. hacer/sacarse algo con la gorra) to robić coś z łatwością, bez trudu. Wyrażenie to nawiązuje do pracowników fizycznych, którzy zazwyczaj na budowie nosili proste nakrycia głowy, które chroniły ich przed słońcem podczas wielogodzinnej pracy w upale. Kiedy robili coś wyjątkowo trudnego lub podnosili coś bardzo ciężkiego, zdejmowali na chwilę czapki, żeby ich nie zapocić i żeby ochłodzić głowę. W związku z tym robienie czegoś z czapką miało być robieniem czegoś bez wielkiego wysiłku i bez dodatkowych środków ostrożności.

To samo wyrazić można mówiąc „robić coś bez rozczochrania się” (hiszp. hacer algo sin despeinarse), co sugeruje, że czynność była tak łatwa, że nawet nie ucierpiała na tym fryzura.

Podobne wyrażenie hacer algo de gorra (‘robić coś z czapki’) może oznaczać korzystanie z czegoś za darmo, żerowanie na innych, co odnosi się do dawnych żaków, którzy znani byli z oszczędności i objadania się bez płacenia przy każdej nadarzającej się okazji.