en menos que canta un gallo

W oka mgnieniu, błyskawicznie to po hiszpańsku “w mniej niż pieje kogut” (hiszp. en menos que canta un gallo). Kogut lubi się uważać za króla podwórka, w Biblii występuje jednak jako symbol lękliwości, niestałości i zdrady.

W trakcie Ostatniej Wieczerzy Jezus mówi do swych apostołów, że będą mieli chwile zwątpienia i słabości, jednak święty Piotr, jako najgorliwszy z jego zwolenników, zapewnia go o swojej wierności. Wtedy Jezus przepowiada świętemu Piotrowi, że jeszcze tej nocy zanim kogut zapieje, ten zdąży się go trzykrotnie wyrzec. Do tego miejsca historia ta jest spójna, później wersje poszczególnych ewangelistów różnią się od siebie. W Ewangeliach według świętych Mateusza i Łukasza, apostoł zapiera się relacji z Chrystusem przed służącą i dwójką innych przechodniów, u św. Marka pyta go o to konkretnie służąca kapłana i grupa innych ludzi, zaś u Jana wypiera się przed sługą arcykapłana, który chwilę wcześniej aresztował Jezusa. Tak czy inaczej apostoł Piotr istotnie łamie dane Jezusowi słowo błyskawicznie szybko – tyle, ile zajmuje kogutowi trzykrotne zapianie.

Źródła:
Biblia Tysiąclecia: Mt 26, 31-35.
Biblia Tysiąclecia: Mt 26, 69-75, Mk 14, 66-72, Łk 22, 55-62, J 18, 25-27.