tener pájaros en la cabeza

Ptaki w głowie (hiszp. pájaros en la cabeza) ma ten, kto jest niepoprawnym marzycielem i wierzy w nierealne ideały, ale to samo wyrażenie możemy odnieść do kogoś kto jest tak zakochany, że nie potrafi myśleć o niczym innym. W niektórych kontekstach może to być też określenie osoby mało inteligentnej.

Ptaki są naturalnie powiązane z wolnością, możliwością latania i odbywania dalekich podróży. Mogą przez to kojarzyć się jednak z oderwaniem od rzeczywistości. Jednocześnie mają też symbolikę miłosną – to gołębica przyniosła królowi Markowi złoty włos Izoldy, przez co zapragnął pojąć ją za żonę, stąd możliwe powiązania z nagłym uczuciem zakochania. Tymczasem polski “ptasi móźdżek” sugeruje, że nie cenimy inteligencji ptaków szczególnie wysoko, co ujawnia się również w hiszpańskim powiedzeniu.

Źródło: Bédier J., Dzieje Tristana i Izoldy, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1988.