ser del año de la pera

O kimś bardzo starym lub czymś przestarzałym mówimy, że jest “z roku gruszki” (hiszp. ser del año de la pera).

Najprawdopodobniej powiedzenie nie odnosi się bezpośrednio do nazwy owocu, tylko do imienia Perota Rocaguinardy, katalońskiego rozbójnika z XVII wieku, który był ówcześnie postacią tak znaną, że został nawet wspomniany w drugiej części Don Kichota, gdzie Cervantes nazywa go Roque Guinart. Zgrubiałą formą jego imienia Perot jest Pero (co wymawiamy jako pera). Z pokolenia na pokolenie przekazywano sobie historie na temat wydarzeń, w których uczestniczył słynny bandyta, stąd o zdarzeniach, które wydarzyły się przed laty zaczęto mówić, jako o czasach Perota.

Powiedzenie może równie dobrze odwoływać się do innego rodzaju “gruszki”. Inną prawdopodobną opcją jest wyłącznik światła umieszczany w starodawnych sypialniach, mający formę zwisającego z sufitu sznurka zakończonego trzonkiem o gruszkowatym kształcie. Odwołując się zatem do czasów dawno minionych można było nazwać go czasem tych przestarzałych wyłączników światła.

Ostatnią możliwością jest odwołanie do czasów rycerskich, kiedy to modne były trójkątne bródki przypominające kształtem odwróconą gruszkę, które nazywano “gruszeczkami” (hiszp. perilla), i z którą zazwyczaj do dziś maluje się wyobrażenia don Kichota.

Źródło: López A., ¿Cuál es el origen de la expresión ‘Es del año de la pera’?, 2019 [na:] blogs.20minutos.es (dostęp: 17.08.2020).