de campanillas

 

Mówiąc de campanillas lub de muchas campanillas (dosłownie: z dzwoneczków/z wielu dzwoneczków) zaznaczamy, że dane wydarzenie lub rzecz są dla nas bardzo istotne.

W kulturze krajów hispanojęzycznych dzwoneczki symbolizują autorytet i powagę sytuacji. Dźwiękiem tych małych instrumentów muzycznych sędzia, przewodniczący rady czy moderator dyskusji może zasygnalizować, że prosi zebranych o ciszę lub zagrozić hałaśliwemu uczestnikowi wyproszeniem z sali.

Podobnie, o czymś bardzo dla nas ważnym, możemy powiedzieć, że jest de peso czyli dosłownie „wagowe” (tj. dużo ważące) czyli wielkiej wagi. Co ciekawe, w „Słowniku języka polskiego” wydanym przez Maurycego Orgelbranda w Wilnie w 1861 roku można przeczytać, że słowo ważny ma bezpośredni etymologiczny związek ze słowami waga, wagowy, ważyć czy ważenie, jest więc również dla nas, Polaków, metaforycznie „cięższe” to, co ma dla nas większe znaczenie.

Źródła:
1. Słownik internetowy Real Academia Española: dle.rae.es (pod hasłem: de campanillas, dostęp: 20.10.2020).
2. Miodek J., Ważne a nie ważkie!, 2006 [na:] slaskie.naszemiasto.pl (dostęp: 20.10.2020).