nacer con estrella

 

W Hiszpanii szczęściarze “rodzą się z gwiazdą” (hiszp. nacer con estrella). Od starożytności wierzono, że układ gwiazd w dniu narodzin, decydował o losie człowieka. Stąd popularne do dziś horoskopy, które opierają się na wierze, że to, kiedy się urodziliśmy, decyduje o naszych talentach, predyspozycjach i przyszłych sukcesach lub porażkach.

Urodzić się z gwiazdą to tyle, co urodzić się pod szczęśliwą gwiazdą, czyli być od samego początku faworyzowanym przez los. Całe wyrażenie brzmi: unos nacen con estrella y otros estrella(d)os. Mamy tu grę słowną polegającą na podobieństwie rzeczownika estrella (‘gwiazda’) i czasownika estrellar (‘rozbijać, roztrzaskać’). Można to więc przełożyć jako „jedni rodzą się pod szczęśliwą gwiazdą a inni – rozbici/pokiereszowani (przez los)”. Mamy tu naturalnie odniesienie do nierówności społecznych, wynikających z podziału na klasy lub niesprawiedliwego podziału dóbr.

Źródło:
Buitrago A., Diccionario de dichos y frases hechas, 2007 (pod hasłem ” nacer con estrella”)  [na:] academia.edu (dostęp: 24.10.2021).