cortados con la misma tijera

 

Gdy dwie rzeczy lub dwoje ludzie są do siebie bardzo podobni, niemal identyczni, mówi się, że są wycięci tymi samymi nożyczkami (hiszp. cortados con la misma tijera).

W przypadku osób zazwyczaj ma się wtedy na myśli bardziej zachowanie i sposób myślenia niż cechy wyglądu. Gdy chodzi o podobieństwo fizyczne mówi się raczej, tak jak po polsku, o dwóch kroplach wody (hiszp. ser como dos gotas de agua).

Mówiąc o dwóch osobach jako „wyciętych tymi samymi nożycami”, porównuje się je naturalnie do wycinanek robionych z tego samego wzoru. Często używa się tego wyrażenia w sensie pejoratywnym na przykład w wyrażeniach krytykujących postępowanie jakiejś grupy ludzi. Narzekające na swoich byłych partnerów kobiety będą zatem mówić, że wszyscy mężczyźni są tacy sami czyli „todos los hombres son cortados con la misma tijera”.

Z kolei mówiąc o przedmiotach lub twórczości takie sformułowanie może wyrażać krytykę ich wtórności i braku oryginalności. Na przykład gdy mówimy, że książki danego autora lub piosenki danego artysty są jak „wycięte tymi samymi nożyczkami” to mamy na myśli, że (kolokwialnie mówiąc) są pisane na „jedno kopyto”.

Źródła:

1. Dichos populares [na:] ciudad-real.es (dostęp: 09.11.2021).
2. Como dos gotas de agua, 2018 [na:] palabraspormadrid.blogspot.com (dostęp: 09.11.2021).