lechuga de otro huerto

 

Mówiąc, że ktoś posługuje się „sałatą z cudzego ogródka” (hiszp. lechuga de otro huerto), chcemy powiedzieć, że kradnie cudze pomysły lub wypowiada zasłyszane opinie jako swoje własne.

Równie dobrze możemy w tej metaforze zastąpić sałatę gruszką i powiedzieć, że jest to pera de otro peral czyli gruszka z innej gruszy. Hiszpanie w tym samym kontekście odwołują się niekiedy do gastronomii, mówiąc, że „to mięso nie zostało uduszone w tym rondlu” (hiszp. ese guiso no se ha cocido en ese puchero) lub, że „ta mąka nie jest z tego worka” (hiszp. esa harina no es de ese saco). To ostatnie wyrażenie pochodzi z tradycyjnych metod wytwarzania mąki. Wieśniacy przychodzili niegdyś z wyhodowaną przez siebie pszenicą do młyna, który służył całej wspólnocie, aby przerabiano ich ziarno na mąkę. Następnie odbierali z młyna mąkę w swoich własnych workach, jednak nierzadko dochodziło do pomyłek i wsypywania mąki do worka nie tego rolnika.Źródło:
Buitrago A., Diccionario de dichos y frases hechas, 2007 (pod hasłem “ser lechuga de otro huerto”) [na:] academia.edu (dostęp: 26.11.2021).