apretarse el cinturón

Powiedzenie o „zaciskaniu pasa” (hiszp. apretarse el cinturón) odnosi się do oszczędzania i ograniczenia wszelkich zbędnych przyjemności w czasach niedoboru. Naturalnie ma to związek z chudnięciem i potrzebą dosłownego zaciskania pasa, żeby spodnie nie zsuwały się z bioder.

W latach 1929-1933 nastąpił tzw. Wielki Kryzys, zapoczątkowany krachem na nowojorskiej giełdzie, w wyniku którego nastąpił drastyczny spadek cen, masowe bezrobocie, bankructwa i obniżenie poziomu życia. Tragiczne skutki Czarnego Czwartku (dzień słynnego krachu na Wall Street) dotknęły nie tylko Stany Zjednoczone ale również większość Europy. Pochodzące z języka angielskiego wyrażenie o zaciskaniu pasa (ang. tighten one’s belt) spopularyzowało się w tym czasie w wielu europejskich językach, w tym również w polskim i hiszpańskim.Źródło:
Duch W., Wielki kryzys gospodarczy (1929-1933). Największy kryzys w historii kapitalizmu, 2020 [na:] historia.org.pl (dostęp: 12.01.2024).