ser un rollo

Generalnie rollo to rolka, na przykład papieru toaletowego lub ręczników papierowych do kuchni, a także każda rzecz o cylindrycznym kształcie jak zwój, rulon czy walec, ale słowo to ma dużo więcej zastosowań.

O filmie lub książce możemy powiedzieć, że „jest rolką” (hiszp. ser un rollo/ser muy rollo) jako synonim bycia nudnym lub ciężkim. Gdy ktoś przynudza można więc wykrzyknąć ¡Qué rollo! (‘ale rolka!’). Dlatego też zanudzać kogoś to „wkładać/rzucać komuś rolkę” (hiszp. meter/soltar un rollo a alguien).

Dawniej wyrażenie to było dłuższe i mówiło, że coś jest zwojem Ksiąg Machabejskich (hiszp. rollo macabeo). Księgi te są częścią Starego Testamentu i opowiadają o powstania Machabeuszy, judejskiego rodu, przeciwko dynastii Seleucydów. Tekst ten  jest tak przepełniony szczegółowymi opisami, że danie komuś „machabejskiego zwoju” to danie mu wielu godzin nużącej i trudnej lektury.