trabajar codo con codo

Kiedy mówimy o bliskiej współpracy lub wspólnym wysiłku całego zespołu, mówimy, że „pracujemy łokieć w łokieć”. Hiszpański idiom trabajar codo con codo (pol. pracować ramię w ramię) narodził się w środowisku wiejskim, a dokładniej w okresie zbiorów, kiedy to rolnicy pracujący na polach pomagali sobie wzajemnie przy pracy. Wówczas liczni rolnicy, w celu przyspieszenia zbiorów, pracowali na wpół pochylani, tak blisko siebie, że nierzadko stykali się ramionami, co było przejawem niczego innego jak solidarności i wspólnego dążenia do celu.Źródło:
Algunas curiosas etimologías relacionadas con el ‘trabajo’ [na:] https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/tag/trabajar-codo-con-codo/ (02.06.2024).