para todos café

Wyrażenie „kawa dla wszystkich” (hiszp. para todos café) oznacza równe traktowanie, te same prawa i obowiązki dla wszystkich. Było to jedno z głównych haseł wystosowywanych przez tzw. comunidades czyli “wspólnoty” więcej »

echar flores

  Wyrażenie echar flores (dosłownie: ‘rzucać kwiaty’) oznacza prawienie komuś komplementów, zasypywanie pochlebstwami. Można również egoistycznie echarse flores (dosłownie: ‘rzucać sobie kwiaty’), co już jest niemile widziane, bo oznacza wychwalanie więcej »