el mismo perro con distinto collar

Ten sam pies tylko z inną obrożą (hiszp. el mismo perro con distinto collar) czyli, jak powiedzielibyśmy po polsku, to wszystko “jeden pies”.

Wiemy, że idiom powstał w XIX wieku, a legenda jego powstania dotyczy króla Ferdynanda VII, który w 1820 roku musiał stawić czoło ruchom rewolucyjnym, w wyniku których rok później był zmuszony do zaakceptowania Konstytucji. W tym czasie rządy liberalne powołały do życia organizację porządku publicznego (odpowiednik dzisiejszej policji), która jednak po trzech latach została rozwiązana, a w Hiszpanii przywrócona została monarchia absolutna. Stworzono nową policję, która miała być na usługach władcy, ale król ze zdziwieniem zauważył, że w szeregach nowej organizacji rozpoznaje te same twarze, które widział wcześniej na usługach liberałów. Z ironią stwierdził więc, że są to “te same psy ale w innych obrożach”.

Źródło: López A., ¿Cuál es el origen de la frase “Son los mismos perros con distintos collares”?, 2011 [na:] blogs.20minutos.es (dostęp: 08.08.2020).