más sabe el diablo por viejo que por diablo

Okazuje się, że diabeł wie więcej ze starości niż z samego bycia diabłem (hiszp. más sabe el diablo por viejo que por diablo). Wyrażenie to sugeruje, że człowiek więcej wie dzięki doświadczeniu niż z wrodzonego sprytu czy inteligencji.

Diabeł symbolizuje tu wrodzoną przebiegłość, istotę, która przewyższa człowieka pod względem intelektu, dlatego tak łatwo go kusi i oszukuje. Zgodnie z Biblią diabeł istnieje na Ziemi co najmniej tak długo jak pierwsi ludzie, przyczynił się bowiem do grzechu pierworodnego i wypędzenia ludzi z raju, jest więc już na tyle stary, że jego doświadczenie dało mu sporą dawkę wiedzy o ludziach i świecie. Wyrażenie to wypowiada się zwyczaj po to, żeby młodym ludziom zwrócić uwagę na mądre rady od starszych.

Źródło:
Significado de Más sabe el diablo por viejo que por diablo [na:] significados.com (dostęp: 04.12.2020).