cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía

 

Kiedy ktoś jest wobec nas niespodziewanie szczodry i podejrzewamy go o ukryte złe intencje, mówimy, że „kiedy jałmużna jest duża, nawet święty jest nieufny” (hiszp. cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía).

Jeżeli ktoś oferuje kościołowi spory datek, znaczy, że próbuje w ten sposób przekupić siły wyższe, żeby sprzyjały mu w sprawie, która jest wyjątkowo istotna. Mając na uwadze ludzką interesowność jesteśmy zatem podejrzliwi, gdy ktoś obrzuca nas prezentami lub komplementami bo zakładamy, że zaraz poprosi o coś dużo większego i trudniejszego do spełnienia. Przezornie radzi się więc unikania zbyt dużych prezentów, żeby nikt nie wykorzystał długu, który w ten sposób samoistnie się tworzy.

Wyrażenie to uznaje się za pochodzące z Meksyku, ale jest obecnie rozpowszechnione w wielu krajach Ameryki Łacińskiej.

Źródła:

1. Martínez Pérez, José, Dichos, dicharachos y refranes mexicanos. México, Editores Mexicanos Unidos, 1977, s. 138.
2. Mejía Prieto, Jorge, Albures y refranes de México, México, Panorama Editorial, 2005, s. 97.